De Haringparty, georganiseerd door de Lionsclub Epe was  weer zeer succesvol. Een bedrag van € 14.000,– kon beschikbaar worden gesteld aan de Stichting Present, dat door middel van het plan: ‘Jongeren en Burgerschap’ scholieren inzet als vrijwilliger in maatschappelijk relevante projecten.