Dit jaar resulteerde de netto opbrengst van de haringparty in € 11.000,- dat beschikbaar werd gesteld aan de Stichting Present. Door Present nogmaals financieel te steunen kan het succesvolle project ‘Jongeren en Burgerschap’, gericht op vrijwilligerswerk door scholieren, worden versterkt binnen de programma’s van scholengemeenschappen in Epe en Heerde.