Over de Lions

De Lionsclub in Epe, Heerde en Vaassen telt circa 30 leden.

Als club ondernemen wij activiteiten met elkaar zoals:

· Weekendjes uit

· Bedrijfsbezoeken

· Presentaties

· Discussieavonden

· Running diner

· BBQ

Als serviceclub helpen wij anderen. Dit doen wij onder andere door onze handen uit de mouwen te steken en hulp aan te bieden aan hen die dat nodig hebben. Daarnaast ondersteunen wij financieel diverse goede doelen. Meer info kunt u ook vinden op https://goededoelen-lions.nl/

De activiteiten van ons als club zijn strikt losgekoppeld van de financiën die bestemd zijn voor goede doelen.

De Goede Doelen Stichting van de Lions

De gelden die wij ontvangen (o.a. door de Lions Haringparty) worden in de stichting STICHTING STEUN AKTIVITEITENFONDS LIONSCLUB EPE (VAASSEN | RSIN: 806973651) ondergebracht. Deze stichting heeft een ANBI status.

 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

 

Onze Stichting heeft op basis van de statuten van 5.6.1998 als doelstelling;

"Het verwerven van fondsen en die uitsluitend aan te wenden voor de financiering van ANBI-projecten.”

 

Om het doel van de Stichting te realiseren wordt jaarlijks in de vergadering van de "Lionsclub Epe" een of meer servicedoelen gekozen, die voldoen aan de ANBI-voorwaarden.

Bij de acties, die worden gevoerd door Lionsclub Epe voor verwerving van gelden wordt duidelijk aangegeven voor welk project de actie in eerste instantie is bedoeld. Daarnaast blijft het mogelijk projecten te steunen uit het vermogen van de Stichting zonder dat hiervoor aparte acties worden gevoerd.

 

De opbrengst van b.v. de Haringparty zal dan ook te goede komen aan het vooraf kenbaar gemaakte doel(en). Eventuele meeropbrengsten zullen toegevoegd worden aan de stichting en vanuit daar alsnog hun weg vinden naar goede doelen.

 

Heeft u vragen neem gerust contact met ons op via onderstaande formulier.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing